Home » Ideellt Engagemang » 90-konto – ett tryggt val vid insamlingar
Ideellt Engagemang – HBTQ+

90-konto – ett tryggt val vid insamlingar

90-konto
90-konto
Foto: Getty Images
avatar

Lena Hörnblad

Kanslichef Svensk Insamlingskontroll

Foto: Daniel Ekbladh

Svensk Insamlingskontrolls främsta uppgift är att bevaka allmänhetens intresse och säkerställa att de som ger pengar eller andra gåvor till insamlingsorganisationer kan känna sig trygga och veta att gåvan verkligen når fram till det ändamålet.

Förra året skänkte den svenska allmänheten 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Det visar på ett fortsatt stort engagemang bland befolkningen och ett stabilt förtroende för den kvalitetsstämpel som 90-kontot innebär. Det finns cirka 430 insamlingsorganisationer med 90-konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Snabba betallösningar

Idag vill man skänka pengar genom swish och andra snabba betallösningar. Insamlingar via sociala medier i samband med födelsedagar är också något som ökat stort de senaste åren.

– För att det ska vara lätt att skänka finns det möjlighet att ha swishnummer som är samma som 90-kontot framhåller Lena Hörnblad, kanslichef på Svensk Insamlingskontroll.  

Vad är ett 90-konto?

Ett 90-konto är ett Plus- eller bankgirokonto som inleds med 90 som kan beviljas organisationer som bedriver offentlig insamling och uppfyller de krav som ställs. Det ska vara en ideell förening, stiftelse eller trossamfund med ett allmännyttigt ändamål. Organisationen ska ha en styrelse med minst tre ledamöter och det sker en kontroll av att dessa inte har betalningsanmärkningar. Det ska finnas en auktoriserad revisor som svarar för den löpande granskningen.

Kraven innebär att minst 75 % ska gå till ändamålet.

Kraven innebär att högst 25 % av organisationens årliga intäkter får användas till insamlings- och administrationskostnader och minst 75 % ska gå till ändamålet.

Hårda redovisningskrav

Alla organisationer med 90-konto skickar varje år in en årsredovisning med revisionsberättelse och blanketter för rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Efter granskning av räkenskaperna publiceras statistik och organisationernas nyckeltal på www.insamlingskontroll.se.

– Vi framhåller också betydelsen av att i årsredovisningen beskriva hur ändamålet främjats samt resultat och effekt av arbetet, förklarar Lena Hörnblad.

Att ha 90-konto innebär också krav på öppenhet viket bland annat innebär att organisationen ska ha en hemsida där årsredovisningen publiceras. Där ska det också finnas kontaktuppgifter och information om organisationens verksamhet.  

Nästa artikel