Home » Vårt Vatten » Experterna inom vatten och avlopp
Sponsrad

Vatteninfo i Norrtälje har sedan start haft ett mål, att illuminera frågor om vatten och avlopp. Genom att sprida kunskap vill de bidra till bättre beslutsfattande och ökad medvetenhet kring bland annat utsläppen av kväve och fosfor i Östersjön som resulterar i övergödning och bottendöd. Med deras breda kunskap och vilja att förändra agerar de mellanhand för samfälligheter, privatpersoner och kommuner.

Amelia Morey Strömberg är utbildad civilingenjör och har en fortbildning inom vattenkemi. I snart 30 år har hon jobbat inom branschen och är idag stolt ägare till Vatteninfo i Norrtälje. Här hjälper hon privatpersoner, samfälligheter och företag att inse vikten av att rå om vatten och avlopp både för människors hälsa men också Östersjöns överlevnad.

– I början av min karriär jobbade jag för olika kommuner. Ganska snart insåg jag behovet av att utbilda och informera de som inte använder sig av kommunal anslutning, berättar hon. Jag upplevde det som orättvist att de som inte var kommunalt anslutna inte fick samma information och där hittade jag min morot till att ge samfälligheter och privata en hjälpande hand för att agera stöd, lösa problem och ge rätt information när det behövs. Vi erbjuder till exempel 15 minuters orienterande samtal till fastighetsägare i hela landet helt gratis.

Utbildning, rådgivning och stöd för att öka kunskap

Hos Vatteninfo finns hjälp att få, både juridiskt, tekniskt och administrativt. Enligt Amelia är det ofta samfälligheter som kan behöva stöd i dessa frågor, då de ofta involverar en större grupp vilket innebär ett större ansvarsområde samt åtagande.

– Vi håller kurser, ger rådgivning och agerar stöd för att informera och instruera kring olika frågeställningar och åtgärder. Exempelvis kan vi hjälpa till med att instruera om hur en samfällighet bildas och förvaltas men också kring frågor om vad man får och inte får göra. Det som skiljer en samfällighet från en privat anläggning är att en samfällighet är ansvarig för flera människor. Då är det viktigt att man vet vad som ska göras och på vilket sätt det ska utföras. Är man över 50 personer har man till exempel samma ansvar som en kommun med analyser, vattenprover, avlopp och reningsverk om ett sådant finns. 

Amelia brinner för att sprida kunskap och kan med sin långa erfarenhet göra en verklig insats samt skillnad för människor och miljö.

vatteninfo

Amelia Morey Strömberg

Ägare, Vatteninfo

Foto: Privat

– Det är jätteroligt när de kommer till mig och jag kan guida dem till rätt beslut, ler hon. I längden gör detta skillnad för våra vatten och skyddar samt förebygger övergödning och bottendöd.

– I våra innehållsrika kurser vill vi sprida existerande kunskap för att vi alla ska kunna utvecklas tillsammans.

Minska ditt klimatavtryck

I Sverige finns 690 000 enskilda avlopp. Detta gör Vatteninfo till en viktig komponent bland fastighetsägare. Tillsammans vill de vägleda individer till rätt beslut som i det långa loppet kan ha stora effekter för ett mer välmående samhälle och miljö.

– Om folk tar rätt beslut och gör rätt åtgärder kommer inte kväve och fosfor till Östersjön.

Det kan handla om att till exempel välja rätt teknik för sitt avlopp till att se efter sin vattenförbrukning. Vi är en mellanhand och förmedlar kunskap från marknad och lagstiftning till fastighetsägare, och vi hjälper folk att agera rätt baserat på fakta. Är du osäker som privatperson eller ansvarig i en samfällighet tveka inte att kontakta oss, avslutar Amelia.

Nästa artikel